Jesteś tutaj

1 kwietnia 2020

1 kwietnia 2020 roku firma Nafibud S.A. podpisała umowę z Inwestorem Skarb Państwa reprezentowanym przez Urząd do Spraw Cudzoziemców na wykonanie robót budowlanych na terenie należącego do Urzędu do Spraw Cudzoziemców ośrodka w Lininie.