Jesteś tutaj

Zakończone realizacje

Karty podstawowe

Termin realizacji: 22.04.2021 - 23.08.2022
Inwestor: Skarb Państwa, Komendant Główny Policji
Lokalizacja: Warszawa, ul. Puławska 148/150...

Termin realizacji: 25.01.2021 - 20.12.2021
Inwestor: Poczta Polska S.A. Region Pionu Infrastruktury w Białymstoku
Wartość kontraktu: 60 420,73 zł brutto

Termin realizacji: 07.08.2018 - 02.07.2021
Inwestor: PGE Dystrybucja SA
Wartość kontraktu: 9 176 843,47 zł netto

Termin realizacji: 06.02.2020 – 20.04.2021

Inwestor: Muzeum Wsi Mazowieckiej

Wartość kontraktu: 6 490 710,00 zł

Termin realizacji: 07.04.2020 - 04.12.2020
Inwestor: Skarb Państwa reprezentowany przez Urząd do Spraw Cudzoziemców
Wartość kontraktu: 1 842 520,92 zł netto

Termin realizacji: 23.11.2018 - 16.10.2020
Inwestor: Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. w Siedlcach
 

Strony