Jesteś tutaj

20 grudnia 2018r.

20 grudnia 2018r. Nafibud S.A. podpisała umowę z Inwestorem PGE Dystrybucja S.A. w Warszawie na wykonanie prac polegających na budowie budynku socjalno-garażowego, wiaty garażowej, rozbudowie i przebudowie budynku biurowego, zmianie sposobu użytkowania budynku rozdzielni na magazyn oraz budowie niezbędnej infrastruktury technicznej na terenie siedziby RE Pruszków .