Jesteś tutaj

21 grudnia 2022

21 grudnia 2022 roku firma Nafibud S.A. podpisała umowę z Gminą Wołomin na wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach gminnego zadania inwestycyjnego p.n.: ,,Modernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury w Wołominie - rozbudowa obiektu o szyb windy".