Jesteś tutaj

6 kwietnia 2023

6 kwietnia 2023 roku firma Nafibud S.A. podpisała umowę z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym na opracowanie wielobranżowej Dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Centrum Badań Przedklinicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z przeznaczeniem na potrzeby Laboratorium Terapii Komórkowych i Genetycznych Projektu CAR-NET oraz wykonanie robót budowlano-montażowych.